АПЕЛ ЗА ПОДДРШКА НА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА

31 март, 2023

Appeal Stojko

Апел од Стојко Стојков, копретседателот на ОМО 'Илинден'-Пирин, во кое ги повикува Македонците од целиот свет да се обединат во одбрана на Македонците кои страдаат од зголемените бугарски напади, во обид да го избришат македонскиот етнички идентитет и човековите права.

За да помогнете и вие, контактирајте/донирајте преку

ММДЧП на mhrmi.org/donations,

преку Ицо Најдовски на facebook.com/ico.najdovskiperin

или кај ОМО Илинден - Пирин на facebook.com/OMOIlindenPirin1998

https://www.facebook.com/100079298505045/videos/753581659751183

Back to previous page Back to top
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.