ОБРЪЩЕНИЕ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ във връзка с дискриминацията, на която е подложено македонското малцинство в България и блокирането от страна на Р България на членството на Македония в Евросъюза

27 юни, 2021

EU

ОБРЪЩЕНИЕ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

във връзка с дискриминацията, на която е подложено македонското малцинство в България и блокирането от страна на Р България на членството на Македония в Евросъюза

Прието от 10-та Национална конференция на ОМО „ИЛИНДЕН“-ПИРИН

27 юни, Пирин планина

Македонското малцинство, в миналото бе официално признато в Република България и имаше право на изучаване на македонски език и история, имаше свои театри и организации. Но след 1963 г. то бе провъзгласено за несъществуващо и подложено на асимилация като част от процеса на създаване на „единна българска социалистическа нация“, а македонците бяха подложени на организирано и системно преследване, което изпрати стотици хора в затворите, а хиляди бяха дискриминирани по друг начин.

Македонското малцинство продължава да бъде отречено до днес и македонците нямат нито едно от правата предвидени с Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, обект са на системно слово на омраза, третирани са като врагове на нацията и предатели, без възможност да имат свои организации или да участват в обществения живот като македонци. Нашите деца не могат да изучават своя език, история култура в училищата, а са принудени да учат, че техния народ не съществува и да слушат в медиите, че родителите им, които се самоопределят като македонци са неграмотни, неинтелигентни, заблудени, агенти на чужди държави и предатели. Тази политика доведе и до административна децимация на малцинството, което от 187 000 (на последното свободно за нас преброяване в България 1956) е сведено до 5071 (на последното, чиито резултати се смятат за меродавни 2001).

Да бъдеш македонец в България е превърнато в нещо срамно и опасно.

Р България бе осъдена 14 пъти от Съда по правата на човека в Страсбург заради дискриминация срещу македонци и македонските дела съставляват ¼ от неизпълнените решения на този съд от страна на Р България, поради което страната е под засилен мониторинг в Комитета на министрите.

За съжаление въпреки нашите апели Европейския съюз не пожела да се намеси в защита на тази част от своите граждани - македонците в България. Това бе схванато в България като даване на зелена светлина не само за продължаване с пълна сила на дискриминацията и асимилацията, но и възможност етническата дискриминация да бъде превърната в Европейска политика и условие за влизане в Европейския съюз. Р България блокира членството на Македония и поставя условия, които са унизителни за македонската нация и подигравка с европейските и човешки ценности – за да станат членове на Евросъюза македонците трябва да се откажат от своя език, своята история и култура и от солидарността със своите сънародници, подложени на дискриминация и асимилация в България.

Действията на България са пример как отказа на Европа да вземе отношение по болезнения въпрос за дискриминация на малцинствата не само не успява да избегне и заобиколи проблемите, но ги ескалира до национално, международно и най-високо европейско ниво.

Истинския мотив за блокирането на македонската кандидатура и за абсурдните искания спрямо Македония е имено македонското малцинство в България. България иска да гарантира, че никой никога няма да й попречи в намерението да елиминира македонското малцинството, което тя не желае да съществува.

Националистическата нетърпимост към малцинствата в България достига алармиращи нива.

Ще позволи ли Европейския съюз да бъде унижаван по такъв начин?

Или ще вземе мерки да защити достойнството на своите граждани и на самия себе си като сложи край на тази последна тоталитарна политика в своите граници?

Българската политика дестабилизира сигурността на Балканите и отваря вратата за нахлуване на враждебни и конкурентни на Европа сили и идеологии.

Европа не бива да позволява повече да продължава дискриминацията и асимилацията на македонското малцинство.

Не бива да позволява членството в Евросъюза да се използва за налагане на фашизоидни политики и условия на кандидат членове

Винаги сме подкрепяли евроинтеграцията на региона, но това трябва да се върши на принципна основа, с уважение към националното достойнство и идентичност, при равнопоставеност на всички държави, с уважение към правата на човека и зачитане на малцинствата, които трябва да бъдат мост за сближаване, а не причина за противопоставяне. Европа трябва да наложи принципа си обединени в многообразието на Балканския полуостров, вместо да позволява на ретроградни тоталитарни идеологии да налагат в Европейския съюз „ценности“ и политики противни на Съюза и неговите ценности, на правото и морала.

От името на македонското малцинство ние призоваваме Европейския съюз:

- да постави официално пред България проблема с македонското малцинство.

- да включи въпроса за малцинствата и конкретно македонското в своя мониторинг над Р България.

- да настоява България да приложи Рамковата конвенция спрямо всички малцинства, включително македонското.

- да започне да приема и разглежда случаите на дискриминация и слово на омраза срещу македонците.

- да изисква от България да изпълнява безпрекословно решенията на ЕСПЧ.

- да намери начин да убеди България да вдигне ветото си, да спре да злоупотребява с положението си на член на ЕС и да не поставя повече безпринципни условия, пред който и да е кандидат.

Вярвайки, че Европейския съюз ще отстоява основните принципи и идеи, върху които е изграден, ние с надежда отправяме нашето обращение към Вас, очаквайки необходимата намеса за справедливото решение на проблема.

Back to previous page Back to top
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.