СТАНОВИЩЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ЗАПОЧВАНЕТО НА ПРЕГОВОРИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА Р МАКЕДОНИЯ КЪМ ЕС И БАЗИРАНАТА ВЪРХУ НЕЯ ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕКЛАРАЦИЯ

14 октомври, 2019

Читај ја оваа страница на македонски

Free Them All За съжаление не може да се каже, че приетата позиция на правителството и парламента на Р България е изненадваща - тя е резултат на 66-годишно развитие на тоталитарната национална мисъл и организираното преследване на македонското малцинство в България. Неизлекуваният тоталитаризъм от вътрешен проблем сега се превръща в международен – Р България се опитва да превърне в условие за членство в Европейския съюз приемането на нейната дискриминационна политика. Опитва се да отрече и смени идентичността на хората в Р Македония, така както безпрепятствено прави това вече 66 години с македонците в България.

Със своята политика и с приетата позиция Р България се стреми да илюстрира поговорката, че с такива приятели като нея на Македония други врагове не й трябват! Тя много бързо забрави как Македония някога я пусна да започне преговори с ЕС, без да й поставя каквито и да е условия!

Правителството на Р България трябва да престане да се преструва, че македонското малцинство не съществува. Няма защо да се заканва на други държави - не те поставят този въпрос, а ние, гражданите на Р България с македонско самосъзнание. Вместо да продължава да играе този театър на сенките, по-достойно би било България да приеме препоръките на всички международни институции и да започне разговори с представителите на македонското малцинство. Трябва да спре дискриминацията и асимилацията и да започне да прилага спрямо нас Рамковата конвенция за правата на малцинствата, която е подписана от нейна страна.

Позицията на Р България представлява директно нарушаване на фундаментални принципи на демокрацията, правата на малцинствата и международния ред. Тя е директно насочена против:
- Принципа на свобода на национално, етническо и езиково самоопределение;
- Принципа на суверенна равнопоставеност на държавите и забраната за намеса във вътрешните работи на други държави;
- Изключението от горното правило, според което правата на хората от националните малцинства представляват съставна част от международната защита на човешките права и тяхната защита не се третира като намеса във вътрешните работи на държавите;
- Свободата на мнение и изразяване, академичната свобода и свободата на научните изследвания;
- Правото на образование, на личен и семеен живот, и свободния достъп до културата и културното наследство.

Позицията е скандална според своето съдържание, тя е абсурден опит да се съхрани една тоталитарна идеология и същата да се превърне в условие за членство в Европейския съюз. Недопустимо е Р България да злоупотребява своята позиция на член на Европейския съюз за да разпространява и налага тоталитарни практики. Тя трябва да спре да използва политическите инструменти, за да изкривява научната истина, да се опитва да пренаписва историята и да променя идентичността на хората, дори до степен да отрича международно признат и изучаван в университетите по света език и да превръща неговото обективно съществуване в политически проблем! Политиката трябва да се базира на реалности, а не на фикции от комунистическото минало. Крайно време е българските демократи да оставят духът на Тодор Живков окончателно да си отиде.

Лицемерно и срамно е да искаш от другите онова, което самият не правиш:
- Да искаш признаване и уважение на правата на малцинствата, когато ти самият отричаш и дискриминираш малцинствата;
- Да претендираш за реабилитация на жертви на национална дискриминация, когато самият ти не си признал и оневинил стотиците свои граждани убити или изпратени в затвори и лагери, хилядите изселвани, бити, гонени от работа и малтретирани по различни начини заради своето македонско самоопределение;
- Да се оплакваш от слово на омраза, когато при теб то е неофициално узаконено и превърнато в бон тон;
- Да се оплакваш от дискриминация, когато постоянно дискриминираш.

България търси да измисли сламка в окото на Македония, забравяйки и дори оправдавайки гредите в своето. Фактите тук са неоспорими. България е осъдена 13 пъти в Страсбург за дискриминация против македонците, докато Македония е осъдена само веднъж за дискриминация на българи.

Призоваваме България като член на Европейския съюз да даде пример на Р Македония, като самата тя първо приложи европейските принципи, като започне да уважава правата на македонците в България, спре словото на омраза и даде пример за добросъседство, отказвайки се от всички условия, които не са част от нормалната процедура за влизане в Европа, както и от всяко намерение да злоупотреби със своята позиция на страна член.
Да сложи край на политиката на отричане, дискриминация и асимилация на македонците - последната тоталитарна политика в Европейския съюз.

Призоваваме Европейския съюз и всяка държава член да вразумят правителството на Р България, да не му позволяват да унижава Европейския съюз с абсурдните условия, които поставя, и да поискат от нея самата да изпълни условията, задължителни за всеки един член на Европейския съюз.

Ние няма да спрем да съществуваме само защото на някого в София много му се иска да ни няма и вярва, че не бива да ни има!


ОМО „Илинден“ - ПИРИН, Дружество на репресираните македонци в България, жертви на комунистическия терор, Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права, Македонски дискусионен клуб за етническа толерантност, Правозащитен комитет „Толерантност”, вестник „Народна воля“ и бюлетин „Македонски глас“.

Back to previous page Back to top
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.