ЕВРОПЕЙСКИ СВОБОДЕН АЛИАНС - ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ № 7
За дискриминацията на македонските малцинства в България и Гърци


13 април, 2018

Read this page in English

European Free Alliance Имайки предвид

а. че македонските малцинства, които живеят като коренно население в Гърция и България продължават да се сблъскват с дискриминация и дори отричане на тяхното съществуване от споменатите две държави.

б. че десет години от както България стана член на Европейския съюз, положението на македонското малцинство не се е подобрило. Срамно е, че страна, която в момента е председател на Европейския съюз дискриминира малцинствата на своя територия

в. че Европейския съд по правата на човека донесе голям брой присъди срещу тези две държави, но без резултат. Присъдите редовно са игнорирани и(ли) не се прилагат.

г. че бездействието на Европейския съюз окуражава България и Гърция да издигнат политиката си на отричане на съществуването на македонските малцинства на международно ниво и да злоупотребят позицията си на членове на Европейския съюз за да блокират напредъка на кандидат-член с искания Република Македония да се откаже от конституционното си задължение да защитава македонските малцинства и дори да се отрече от фундаментите на националната идентичност като името, историята и езика.

д. че евентуалния успех на подобна политика на отричане съществуването на македонската нация ще превърне македонците в още една нова бездържавна нация в Европа.

е. че защитата правата на малцинствата не е и не може да бъде вътрешен проблем на държавите членки на Европейския съюз, а трябва да бъде обект на защита от самия Съюз.

ж. че отношенията между държавите трябва да се градят върху равнопоставеност, на демократична основа и при взаимно уважение.

з. че Европейския съюз трябва да играе активна и принципна роля за справедливото решаване на вековни конфликти, както и да гарантира прилагането на правото.


Европейския свободен алианс
декларира, че:

- Осъжда политиката на дискриминация на македонските малцинства и отричането на македонската идентичност в европейските членки България и Гърция.
- Осъжда злоупотребата с положението на държави членки от Гърция и България за постигане на недемократични цели срещу членовете на македонските малцинства на своя територия и за да изнудват кандидат член на Съюза.
- Осъжда липсата на интерес от ЕС за решаване на гореспоменатите проблеми.
- Призовава Гърция и България да променят своята политика по тези въпроси в съгласие с високите демократични стандарти на Европейския съюз, което включва:
- Слагане край на политиката на отричане на македонците и техните малцинства на своя територия и даване на тези малцинства всички права предвидени в Рамковата конвенция за защита на националните малцинства
- България и Гърция трябва да подпишат Европейската харта за регионални малцинствени езици и да я приложат спрямо македонците и другите малцинства и да започнат да подкрепят македонския език и култура.
- Да заявят, че отричането на малцинствата и нациите е вид на слово на омраза.
- Призовава европейските институции към по-активно ангажиране за решаване на тези проблеми и по-конкретно:
- Отваряне отново на въпроса за малцинствата в европейския пост-мониторингов процес за България като настояват за цялостна имплементация на копенхагенските критерии.
- Европейската комисия да започне разследване на ситуацията на македонските малцинства в България и Гърция.
- Призовава за и ще подкрепя създаването на необходимите европейско законодателство, институции и структури за защита на правата на малцинствата.


Back to previous page Back to top
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.